KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ, Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

$12,2 tỷ
Mã: 161437 Diện tích: 4800
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ
 • KẸT VỐN BÁN GẤP 4800m2 ĐẤT THỔ CƯ DẠ LÊ GIÁ ĐẦUTƯ

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN