Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa, Huyện Đức Hòa - Long An

$980 triệu
Mã: 161359 Diện tích: 92
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa
  • Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa

Bán nền đất KDC Làng Sen, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa - Giáp ranh Bình Chánh - HCM.

- D4 77m2 đã có sổ đỏ giá bán 850tr.
- A1 92m2 chưa sổ giá 980tr
- D6 82m2 có sổ 830tr

Mã: 161359 Diện tích: 92

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN