, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$35 triệu/tháng
Mã: 161134 Diện tích: 115 Phòng ngủ: 2

Mã: 161134 Diện tích: 115 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN