, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$70 triệu/tháng
Mã: 161127 Diện tích: 602 Phòng ngủ: 1

Mã: 161127 Diện tích: 602 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN