Liệt kê: Phường Long Tuyền - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ