Liệt kê: Huyện Quang Bình - Hà Giang

 • $752,100,000 đ

  Nhượng quyền sử dụng đất xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, Hà Giang. (02-11-2020) Huyện Quang Bình - Hà Giang

  "CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ"
  QUYỀN SỬ DỤNG THỬA ĐẤT SỐ 351, TỜ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ BẰNG LANG, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

  Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá Quyền sử dụng đất số 407/2020/HĐĐG.PTNMT.QB-2EHHT ngày 29/10/2020 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quang Bình với Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam.
  Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam Thông báo Đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 327,0m2 đất ở nông thôn, thửa đất số 351, tờ bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Bằng Lang.
  Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng Thửa đất số 351, tờ bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
  Nguồn gốc tài sản: Quyết định 2808/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất.
  Giá khởi điểm ĐVT: Đồng
  TT Ký hiệu thửa đất "Diện tích
  (m2)" Giá khởi điểm (đồng/thửa) Bước giá (đồng/thửa)
  1 Thửa đất 351, TBĐ QH KDC x.BL 327.00 752,100,000 500,000
  - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 05(năm) vòng tại phiên đấu giá.
  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
  - Tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá: 150,000,000 đồng/ 01 đơn tham gia.
  - Tiền hồ sơ tham gia đấu giá : 500,000 đồng.
  - Tham khảo và bán hồ sơ: từ 08h00’ đến 17h00’ từ ngày 03/11/2020 đến ngày 20/11/2020.
  - Xem tài sản: từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 18/11/2020 đến 19/11/2020 tại thửa đất đấu giá.
  - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 03/11/2020 đến ngày 20/11/2020.
  - Nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 18/11/2020 đến 17h00' ngày 20/11/2020.
  - Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ 01/7/2017. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất quy định tại điều 55 của Luật Đất đai 2013.
  - Xét duyệt hồ sơ: Ngày 22/11/2020.
  - Thời gian và địa điểm dự kiến đấu giá: 8h30' 23/11/2020 ngày tại Hội trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quang Bình - Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
  (Lưu ý: Thời gian từ ngày … đến ngày … nêu trên là các ngày làm việc trong tuần)
  CHI TIẾT LIÊN HỆ
  1. Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, Số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại: 024 66604605/ 03 66778898 / 0975881368
  2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quang Bình - Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang- Điện thoại: 02193.820.199

  Mã: 466619