- Chúng tôi chuyên mua bán, ký gửi nhà đất.
- Thiết kế thi công xây dựng nhà, xưởng.
- Phân lô tách thửa đất nền dự án.
- Nhận làm pháp lý.
- Đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất
- Hợp thức hóa nhà đất.
- Đăng ký biến động đất đai.
- Đo đạc, tư vấn đầu tư, xây dựng nhà phố, kho xưởng.